Till innehåll på sidan

Ändring av kursplan och kompletterande kursuppgifter i Ladok (ej forskarnivå)

Uppgifter i en kursplan kan, inom vissa ramar, ändras inför en ny termin.
Vissa kompletterande kursuppgifter som finns i Ladok men inte i kursplanen kan också ändras.

Vid ändring av kurser ska beslut fattas i enlighet med KTH:s styrdokument och delegationsordning. Studenter har rätt till, och ska ges möjlighet till, inflytande inför beslutet. Beslutsmallar finns som stöd för att uppgifter som krävs lämnas och beslutas på ett korrekt sätt.

En kursplan bör endast ändras en gång per termin. Ändringarna gäller från och med termin efter att ändringsbeslutet fattats.

Nyheter

2020-08-27 Nya mallar för ändring av uppgifter i kursplan och för ändring av kompletterande kursuppgifter i Ladok (anpassat till KTH:s nu gällande beslutsmall och e-signering).

2019-07-01 Ny riktlinje och nya beslutsmallar ersätter tidigare versioner.

Processmodell

Processmodellen visar arbetsflödet från kursöversyn till att nya kursuppgifter finns i Ladok och kursplanen är uppdaterad i kurs- och programkatalogen.

Ladda ned processmodellen: Ändra i kursplan och kursuppgifter (som inte ingår i kursplan) i Ladok. (pdf 100 kB)

Ändring av uppgifter i kursplan

Vad som kan och inte kan ändras i en kursplan

I de fall ändringen innebär att en ny kurs måste inrättas, se Inrätta kurs (ej forskarnivå) .

Mallar

Beslutsmallarna finns som stöd när uppgifter i en kursplan ska ändras. Hämta mallar när en ändring ska göras och undvik att spara ner mallar eftersom de kan komma att uppdateras. Frågor om mallarna och hur de ska användas besvaras av handläggare vid ledningskansliet  .

Vid vissa ändringar ska beslut inklusive bilaga skannas och skickas till . Av mallen framgår för vilka ändringar det gäller. När ändringar registrerats i Ladok meddelas skolan och överföring sker till Kopps. Övriga ändringar uppdateras i Kopps av skolan. När alla ändringar är genomförda ska den nya kursplanen godkännas i Kopps.

Beslut om ändring av uppgifter i kursplan (e-signatur) (docx 69 kB)

Beslut om ändring av uppgifter i kursplan (docx 69 kB)

Bilaga ändring av uppgifter i kursplan (docx 70 kB)

Stoppdatum

15 oktober ska reviderad kursplan för programkurs som ges under vårtermin vara beslutad.

1 december ska beslut om reviderad kursplan för fristående kurser för kommande sommar, höst och vår vara beslutade.

15 april ska reviderad kursplan för programkurs som ges under hösttermin vara beslutad.

Kalender, stoppdatum för beslut om utbildningsutbud

Ändring av kompletterande kursuppgifter i Ladok (som inte ingår i kursplan)

Vissa uppgifter kan ändras. Kursens utbildningsområde kan dock inte ändras.

Mallar

Beslutsmallarna finns som stöd när kompletterande kursuppgifter ska ändras. Hämta mallar när en ändring ska göras och undvik att spara ner mallar eftersom de kan komma att uppdateras. Frågor om mallarna och hur de ska användas besvaras av handläggare vid ledningskanliet .

Beslut med bilaga skannas och skickas till ladok@kth.se . När ändring registrerats i Ladok meddelas skolan.

Beslut om ändring av kompletterande kursuppgifter (e-signatur) (docx 69 kB)

Beslut om ändring av kompletterande kursuppgifter (docx 68 kB)

Bilaga till beslut om ändring av kompletterande kursuppgifter (docx 58 kB)

Stöd vid framtagande av kursuppgifter

Beskrivning av KTH:s huvudområden pdf (pdf 3,4 MB)

Formulering av särskild behörighet (pdf 54 kB)

Exempel på modulkoder

Övergångsbestämmelser

SCB:s kodförteckning för ämnesgrupper

Ändring/tillägg av kort beskrivning av kursen

Det finns möjlighet att ange en kort beskrivning av kursen. Om ändring eller tillägg av en kort beskrivning är den enda ändring som ska göras ska svensk och engelsk text skickas till ladok@kth.se  (beslutsmall ska inte användas).

Beskrivningen bör vara en eller ett par meningar lång. Beskrivningen visas i Kopps och i Kurs- och programkatalogen och publiceras bland annat på studera.nu och allastudier.se. Observera att vanliga formateringsmöjligheter (fet stil, kursiv, punktlista etc.) inte kan användas vid inläggningen i Ladok.

Styrdokument

Riktlinje om innehåll i kursplan (ej forskarnivå), pdf

Riktlinje om ändring i kursplan/ändring i övriga kursuppgifter i Ladok (ej forskarnivå), pdf

Riktlinje om inrättande av kurs (ej forskarnivå), pdf

Riktlinje om stoppdatum för utbildningsutbud på förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå, pdf

Rutin för arbetet med läsårsplanering i Kopps, inklusive stoppdatum, pdf

Anvisning om betyg på kurs, pdf

Anvisning för lärandemål och målrelaterade betygskriterier för KTH-kurser, pdf

Kurs- och programkatalogen

Kurs- och programkatalogen (KTH:s kurs- och utbildningsplaner)

Processledning

Processägare

Åsa Gustafson, avdelningschef, GVS/MO

Processledare

Carina Kjörling, utredare, GVS/MO

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:carinak@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-09-25