Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

13 Granska och prioritera kursutbud

Ingår i process

Ta fram utbildningsutbud för anslagsfinansierad vidareutbildning

Starthändelse

En sammanställd lista från samtliga institutioner finns hos GA eller utbildningskansliet (beroende på skolans organisation)

Resulterar i

GA har gjort en sammanställning och vid behov en prioritering av de kurser som ska skickas in till Ledningskansliet (MO)

Aktörer

Grundutbildningsansvarig (GA), Ansvarig livslångt lärande (LLA), Utbildningsadministrativt ansvarig (UA)

Beskrivning

Önskemål om planerade kurser sammanställs och prioriteras av GA med stöd av LLA och UA. Vid prioritering ska de utgå från skolans strategi för livslångt lärande.

Styrande dokument

Skolans strategi/handlingsplan för livslångt lärande, skolans verksamhetsplan i det fall en sådan finns och KTH:s verksamhetsplan

Beskriven av

Arbetsgrupp för livslångt lärande/anslagsfinansierad vidareutbildning, augusti 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-30
1 Temamöte kring KTH:s strategi
2 Konkretisera strategi för att utveckla kursutbud
3 Säkerställa strategisk diskussion på institution
4 Ta fram tidplan för att förbereda utbildningsutbud
5 Dialog kring aktuella frågor
6 Skicka ut tidplan samt mall för skolors uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
7 Fördela tidplan och mall inom skolan
8 Föreslå kurser utifrån kursutbud
9 Kvalitetsgranska kursplan för eventuell revidering
10 Föreslå ny kurs
11 Planera resurser
12 Ta fram utkast till kursplan, kursgemensam information och ämnesord för ny kurs
13 Granska och prioritera kursutbud
14 Se över kursgemensam information och ämnesord för befintlig kurs
15 Dialog om särskild behörighet
16 Godkänna och skicka skolans förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
17 Sammanställa skolornas förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
18 Förankra hela utbudet
19 Prioritera och bestämma finansieringsform
20 Besluta om utbildningsutbud
21 Expediera beslut