Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

18 Förankra hela utbudet

Ingår i process

Ta fram utbildningsutbud för anslagsfinansierad vidareutbildning

Starthändelse

Samtliga skolors förslag till beslut om skolornas uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning är sammanställt och tillgängliggjort

Resulterar i

Vicerektor för utbildning har förankrat skolornas förslag till beslut om uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning med skolornas GA

Aktörer

Vicerektor för utbildning, Grundutbildningutskottet (GU), Ledningskansliet (MO)

Beskrivning

Handläggare vid ledningskansliet meddelar när ett sammanställt förslag till beslut om skolornas uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning är tillgängligt, och förevisar det på GU-möte.

Vicerektor för utbildning och skolornas GA går gemensamt igenom det samlade underlaget med förslag till beslut från samtliga skolor och diskuterar gemensamma frågor.

Inför mötet har GA stämt av med skolchef och prefekter kring ekonomi- och resursallokeringar.

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

OneDrive

Beskriven av

Arbetsgrupp för livslångt lärande/anslagsfinansierad vidareutbildning, augusti 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-30
1 Temamöte kring KTH:s strategi
2 Konkretisera strategi för att utveckla kursutbud
3 Säkerställa strategisk diskussion på institution
4 Ta fram tidplan för att förbereda utbildningsutbud
5 Dialog kring aktuella frågor
6 Skicka ut tidplan samt mall för skolors uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
7 Fördela tidplan och mall inom skolan
8 Föreslå kurser utifrån kursutbud
9 Kvalitetsgranska kursplan för eventuell revidering
10 Föreslå ny kurs
11 Planera resurser
12 Ta fram utkast till kursplan, kursgemensam information och ämnesord för ny kurs
13 Granska och prioritera kursutbud
14 Se över kursgemensam information och ämnesord för befintlig kurs
15 Dialog om särskild behörighet
16 Godkänna och skicka skolans förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
17 Sammanställa skolornas förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
18 Förankra hela utbudet
19 Prioritera och bestämma finansieringsform
20 Besluta om utbildningsutbud
21 Expediera beslut