Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

3 Säkerställa strategisk diskussion på institution

Ingår i process

Ta fram utbildningsutbud för anslagsfinansierad vidareutbildning

Starthändelse

Skolans strategiska handlingsplan för ämnesområden är klar

Resulterar i

Skolan är förberedd inför arbetet med sitt vidareutbildningsutbud

Aktörer

Skolans ansvarig livslångt lärande (LLA), studierektor/prefekt

Beskrivning

LLA besöker institutionerna för att

  • diskutera skolans strategiska handlingsplan för ämnesområden med prefekter inom berörda ämnesområden,
  • träffa lärare för att fånga upp potentiellt viktiga ämnesområden samt ge underlag till idéer och goda exempel.

Styrande dokument

Skolans strategiska handlingsplan för ämnesområden.

Beskriven av

Arbetsgrupp för livslångt lärande/anslagsfinansierad vidareutbildning, augusti 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-08-12
1 Temamöte kring KTH:s strategi
2 Konkretisera strategi för att utveckla kursutbud
3 Säkerställa strategisk diskussion på institution
4 Ta fram tidplan för att förbereda utbildningsutbud
5 Dialog kring aktuella frågor
6 Skicka ut tidplan samt mall för skolors uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
7 Fördela tidplan och mall inom skolan
8 Föreslå kurser utifrån kursutbud
9 Kvalitetsgranska kursplan för eventuell revidering
10 Föreslå ny kurs
11 Planera resurser
12 Ta fram utkast till kursplan, kursgemensam information och ämnesord för ny kurs
13 Granska och prioritera kursutbud
14 Se över kursgemensam information och ämnesord för befintlig kurs
15 Dialog om särskild behörighet
16 Godkänna och skicka skolans förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
17 Sammanställa skolornas förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
18 Förankra hela utbudet
19 Prioritera och bestämma finansieringsform
20 Besluta om utbildningsutbud
21 Expediera beslut