Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ta fram utbildningsutbud för fristående kurser

Här kan du läsa om hur KTH arbetar med att ta fram utbudet av fristående kurser. Majoriteten av fristående kurser är anslagsfinansierad vidareutbildning inom livslångt lärande, alltså kurser för yrkesverksamma.

Rektor beslutar om utbud av fristående kurser. Skolor ansvarar för att ta fram ett utbildningsutbud för kommande termin utifrån befintligt kursutbud alternativt föreslå nya kurser.

Processmodell

Processmodell Ta fram utbildningsutbud för fristående kurser (pdf 76 kB)

Följ aktivitetsrutorna i bilden. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktivitetsbeskrivningen som återfinns nedan.

Aktiviteter

Klicka på varje aktivitet för en detaljerad beskrivning

Starthändelse

Dags att planera för hantering av utbildningsutbud

Aktivitet 1–3 sker parallellt med aktivitet 4–5

Resultat

KTH har ett kursutbud inom vidareutbildning som svarar mot arbetsmarknadens, individers samt alumners efterfrågan och behov som nu kan marknadsföras

Tidplan

Aktiviteter och datum för KTHs utbud av fristående kurser

Mallar

Mall för skolors uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning

Styrdokument

Högskoleförordningen

KTH:s Antagningsordning

Verksamhetsplan för KTH

Planeringsförutsättningar vid KTH

Processledning

Processägare

Fredrik Oldsjö
Fredrik Oldsjö avd.chef/bitr.univ.dir oldsjo@kth.se 087907012 Profil

Processledare

Kontakt

För frågor om processen kontakta processledaren