Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

4 Ta fram tidplan för att förbereda utbildningsutbud

Ingår i process

Ta fram utbildningsutbud för anslagsfinansierad vidareutbildning

Starthändelse

Dags att planera för hantering av utbildningsutbud inom anslagsfinansierad vidareutbildning för kommande period

Resulterar i

Tidplan fastställs för kommande period

Aktörer

Funktionsansvarig MO, EDO/AUA/VoS, Utbildningsadministrativt ansvarig på skola (UA)

Beskrivning

Föregående periods tidplan gås igenom och kontrolleras mot övriga processer som behöver synkas med, såsom:

  • publicering av schema
  • publicering av utbudet på kth.se
  • anmälan öppnar på antagning.se
  • rekryteringsaktiviteter
  • universitetsstyrelsens möte för beslut om planeringsförutsättningar kommande år

I tidplanen ska datum för sista dag att skicka in underlagen till MO läggas in.

Tidplanen stäms av med skolornas UA och bekräftas av vicerektor för utbildning.

En tidplan tas fram för sommar- och höstterminens utbud, en tidplan för vårterminens utbud.

Styrande dokument

Beslut om sista datum för att besluta om utbildningsutbud vid KTH V-2022-0535

(Innehåller fasta datum som tidplanen måste ta hänsyn till)

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Aktiviteter och datum för KTH:s utbud av fristående kurser

Beskriven av

Arbetsgrupp för livslångt lärande/anslagsfinansierad vidareutbildning, augusti 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-09-20
1 Temamöte kring KTH:s strategi
2 Konkretisera strategi för att utveckla kursutbud
3 Säkerställa strategisk diskussion på institution
4 Ta fram tidplan för att förbereda utbildningsutbud
5 Dialog kring aktuella frågor
6 Skicka ut tidplan samt mall för skolors uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
7 Fördela tidplan och mall inom skolan
8 Föreslå kurser utifrån kursutbud
9 Kvalitetsgranska kursplan för eventuell revidering
10 Föreslå ny kurs
11 Planera resurser
12 Ta fram utkast till kursplan, kursgemensam information och ämnesord för ny kurs
13 Granska och prioritera kursutbud
14 Se över kursgemensam information och ämnesord för befintlig kurs
15 Dialog om särskild behörighet
16 Godkänna och skicka skolans förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
17 Sammanställa skolornas förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
18 Förankra hela utbudet
19 Prioritera och bestämma finansieringsform
20 Besluta om utbildningsutbud
21 Expediera beslut