Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

8 Föreslå kurser utifrån kursutbud

Ingår i process

Ta fram utbildningsutbud för anslagsfinansierad vidareutbildning

Starthändelse

GA, UA eller LLA (beroende på skolans rutin) skickar ut mall för skolors uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning till studierektor/prefekt vid skolan

Resulterar i

Önskemål/förslag om kurser har sammanställts på skolnivå enligt skolans rutiner (GA, UA eller LLA inom skolan)

Aktörer

Grundutbildningsansvarig (GA), Utbildningsadministrativt ansvarig) UA, Ansvarig livslångt lärande (LLA), studierektor/prefekt, kursansvarig/examinator

Beskrivning

Utifrån förberedande strategisk diskussion och skolans handlingsplan för livslångt lärande föreslås tillfällen ur befintligt kursutbud.

Ta ställning till om beskrivning av kursupplägg och andra beskrivningar i kursplan behöver revideras för att passa fler målgrupper (se vidare aktivitet 9).

Beskriven av

Arbetsgrupp för livslångt lärande/anslagsfinansierad vidareutbildning, augusti 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-08-12
1 Temamöte kring KTH:s strategi
2 Konkretisera strategi för att utveckla kursutbud
3 Säkerställa strategisk diskussion på institution
4 Ta fram tidplan för att förbereda utbildningsutbud
5 Dialog kring aktuella frågor
6 Skicka ut tidplan samt mall för skolors uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
7 Fördela tidplan och mall inom skolan
8 Föreslå kurser utifrån kursutbud
9 Kvalitetsgranska kursplan för eventuell revidering
10 Föreslå ny kurs
11 Planera resurser
12 Ta fram utkast till kursplan, kursgemensam information och ämnesord för ny kurs
13 Granska och prioritera kursutbud
14 Se över kursgemensam information och ämnesord för befintlig kurs
15 Dialog om särskild behörighet
16 Godkänna och skicka skolans förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
17 Sammanställa skolornas förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
18 Förankra hela utbudet
19 Prioritera och bestämma finansieringsform
20 Besluta om utbildningsutbud
21 Expediera beslut