Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

20 Besluta om utbildningsutbud

Ingår i process

Ta fram utbildningsutbud för anslagsfinansierad vidareutbildning

Starthändelse

Föredraget utkast till beslut om utbildningsutbud kommande termin är förankrat i GU och godkänt av vicerektor för utbildning

Resulterar i

Vicerektor för utbildning har beslutat om utbildningsutbud kommande termin

Aktörer

Vicerektor för utbildning, MO

Beskrivning

Beslutsutkastet skickas via Adobe sign av handläggare vid MO till vicerektor för utbildning. Vicerektor för utbildning signerar beslutet.

För sommar- och hösttermin fattas beslutet senast den 15 december året innan. För vårtermin fattas beslutet senast den 15 maj året innan.

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Adobe e-signering

Beskriven av

Arbetsgrupp för livslångt lärande/anslagsfinansierad vidareutbildning, augusti 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-08-12
1 Temamöte kring KTH:s strategi
2 Konkretisera strategi för att utveckla kursutbud
3 Säkerställa strategisk diskussion på institution
4 Ta fram tidplan för att förbereda utbildningsutbud
5 Dialog kring aktuella frågor
6 Skicka ut tidplan samt mall för skolors uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
7 Fördela tidplan och mall inom skolan
8 Föreslå kurser utifrån kursutbud
9 Kvalitetsgranska kursplan för eventuell revidering
10 Föreslå ny kurs
11 Planera resurser
12 Ta fram utkast till kursplan, kursgemensam information och ämnesord för ny kurs
13 Granska och prioritera kursutbud
14 Se över kursgemensam information och ämnesord för befintlig kurs
15 Dialog om särskild behörighet
16 Godkänna och skicka skolans förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
17 Sammanställa skolornas förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
18 Förankra hela utbudet
19 Prioritera och bestämma finansieringsform
20 Besluta om utbildningsutbud
21 Expediera beslut