Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

1 Temamöte kring KTH:s strategi

Ingår i process

Ta fram utbildningsutbud för anslagsfinansierad vidareutbildning

Starthändelse

KTH:s verksamhetsplan är beslutad

Resulterar i

Strategi och prioriteringar för KTH inför kommande kalenderår

Aktörer

Utbildningsnämnden, Vicerektor för utbildning, Respektive skolas ansvarig för livslångt lärande (LLA)

Beskrivning

Temamöte i Utbildningsnämnden (UN) tillsammans med LLA.

Syfte:

Ta fram strategi och prioriteringar för kommande kalenderår utifrån

  • Regleringsbrev/budgetproposition och andra satsningar
  • Mål i KTH:s utvecklingsplan och verksamhetsplan
  • Behovsanalys – söktryck och antal platser. Vilka målgrupper har KTH lockat (demografi, geografi, yrkesroller mm). Erbjuder KTH ”rätt” kurser för målgruppen yrkesverksamma? Vad efterfrågas och hur nås rätt målgrupper av KTH:s marknadsföring?

Data på kursnivå om vilka målgrupper som har rekryterats samt en utvärdering av utfall av marknadsföringen av befintliga kurser behöver tas fram som underlag till detta möte. LLA:s ansvar för LLL i kvalitetssystemet behöver vara tydligt.

Styrande dokument

KTH:s verksamhetsplan  och

Universitetsstyrelsens beslut om planeringsförutsättningar

Regleringsbrev, budgetproposition

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Data från KTH:s kvalitetssystem

Beskriven av

Arbetsgrupp för livslångt lärande/anslagsfinansierad vidareutbildning, augusti 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-08-12
1 Temamöte kring KTH:s strategi
2 Konkretisera strategi för att utveckla kursutbud
3 Säkerställa strategisk diskussion på institution
4 Ta fram tidplan för att förbereda utbildningsutbud
5 Dialog kring aktuella frågor
6 Skicka ut tidplan samt mall för skolors uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
7 Fördela tidplan och mall inom skolan
8 Föreslå kurser utifrån kursutbud
9 Kvalitetsgranska kursplan för eventuell revidering
10 Föreslå ny kurs
11 Planera resurser
12 Ta fram utkast till kursplan, kursgemensam information och ämnesord för ny kurs
13 Granska och prioritera kursutbud
14 Se över kursgemensam information och ämnesord för befintlig kurs
15 Dialog om särskild behörighet
16 Godkänna och skicka skolans förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
17 Sammanställa skolornas förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
18 Förankra hela utbudet
19 Prioritera och bestämma finansieringsform
20 Besluta om utbildningsutbud
21 Expediera beslut