Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

7 Fördela tidplan och mall inom skolan

Ingår i process

Ta fram utbildningsutbud för anslagsfinansierad vidareutbildning

Starthändelse

Skolan har fått tidplan och mall för skolors uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning av ledningskansliet

Resulterar i

Skolans kursgivande institutioner har tagit del av tidplan samt mall för skolors uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning och planerar det operativa arbetet.

Aktörer

Grundutbildningsansvarig (GA), Ansvarig livslångt lärande (LLA), Utbildningsadministrativt ansvarig (UA), handläggare

Beskrivning

Information om tidplanen samt mall för skolors uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning fördelas inom skolan för att påbörja kommunikation kring skolans utbud av kurser inom anslagsfinansierad vidareutbildning. 

Beskriven av

 Arbetsgrupp för livslångt lärande/anslagsfinansierad vidareutbildning, augusti 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-30
1 Temamöte kring KTH:s strategi
2 Konkretisera strategi för att utveckla kursutbud
3 Säkerställa strategisk diskussion på institution
4 Ta fram tidplan för att förbereda utbildningsutbud
5 Dialog kring aktuella frågor
6 Skicka ut tidplan samt mall för skolors uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
7 Fördela tidplan och mall inom skolan
8 Föreslå kurser utifrån kursutbud
9 Kvalitetsgranska kursplan för eventuell revidering
10 Föreslå ny kurs
11 Planera resurser
12 Ta fram utkast till kursplan, kursgemensam information och ämnesord för ny kurs
13 Granska och prioritera kursutbud
14 Se över kursgemensam information och ämnesord för befintlig kurs
15 Dialog om särskild behörighet
16 Godkänna och skicka skolans förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
17 Sammanställa skolornas förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
18 Förankra hela utbudet
19 Prioritera och bestämma finansieringsform
20 Besluta om utbildningsutbud
21 Expediera beslut