Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

12 Ta fram utkast till kursplan, kursgemensam information och ämnesord för ny kurs

Ingår i process

Ta fram utbildningsutbud för anslagsfinansierad vidareutbildning

Starthändelse

Förslag om kurser finns sammanställda

Resulterar i

Utkast till kursplan finns, kursgemensam information har tagits fram, ämnesord har bestämts

Aktörer

Grundutbildningsansvarig (GA), Ansvarig livslångt lärande (LLA), Utbildningsadministrativt ansvarig (UA), studierektor/prefekt, kursansvarig/examinator

Beskrivning

Kursplan

Finns beskrivet i befintlig process för inrättande av kurs (länk nedan).

Kursgemensam information

I Kopps finns ett antal rubriker där information om t.ex. kursupplägg, utrustning och möjlighet till komplettering kan anges. I samband med att man tar fram ett utkast till kursplan bör skolan se över vilken information man vill lägga in under dessa rubriker. Viss kursgemensam information vet man inte vid denna tidpunkt, den kan man komplettera med vid senare tillfälle (eftersom denna information inte är en del av beslutet om att inrätta kurs).

Ämnesord

När en kurs inrättas i Ladok läggs ett ämnesord in i Ladok av Ladoksupport, baserat på den ämnesgrupp (statistikuppgift till SCB) som framgår av beslutet om att inrätta kurs. Ämnesordet används vid sökning på antagning.se. I samband med att man tar fram ett utkast till kursplan bör skolan se över om man vill lägga till ytterligare ämnesord för kurser som ges som fristående kurs.

Styrande dokument

Se utbildningsadministrativa processer, Inrätta kurs och fastställa kursplan

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Checklista: Kursinformation för fristående kurser

Information om vilka rubriker som finns i den kursgemensamma informationen i Kopps: Kursinformation

Lista över ämnesord: Stöddokumentation

Beskriven av

Arbetsgrupp för livslångt lärande/anslagsfinansierad vidareutbildning, augusti 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-09-22
1 Temamöte kring KTH:s strategi
2 Konkretisera strategi för att utveckla kursutbud
3 Säkerställa strategisk diskussion på institution
4 Ta fram tidplan för att förbereda utbildningsutbud
5 Dialog kring aktuella frågor
6 Skicka ut tidplan samt mall för skolors uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
7 Fördela tidplan och mall inom skolan
8 Föreslå kurser utifrån kursutbud
9 Kvalitetsgranska kursplan för eventuell revidering
10 Föreslå ny kurs
11 Planera resurser
12 Ta fram utkast till kursplan, kursgemensam information och ämnesord för ny kurs
13 Granska och prioritera kursutbud
14 Se över kursgemensam information och ämnesord för befintlig kurs
15 Dialog om särskild behörighet
16 Godkänna och skicka skolans förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
17 Sammanställa skolornas förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
18 Förankra hela utbudet
19 Prioritera och bestämma finansieringsform
20 Besluta om utbildningsutbud
21 Expediera beslut