Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

9 Kvalitetsgranska kursplan för eventuell revidering

Ingår i process

Ta fram utbildningsutbud för anslagsfinansierad vidareutbildning

Starthändelse

Studierektor/prefekt har fått förslag på kurser från kursansvarig/examinator

Resulterar i

Studierektor/prefekt har kvalitetskontrollerat alla ingående kursers kursplaner och återkopplar till kursansvarig/examinator vilka kurser som ska revideras.

Aktörer

Studierektor/prefekt, examinator/kursansvarig, handläggare

Beskrivning

  1. Studierektor/prefekt går igenom kursplaner, vid behov i dialog med skolans utbildningshandläggare.
  2. Studierektor/prefekt går igenom om kursplanerna behöver komplettering eller revidering
  3. Studierektor/prefekt identifierar kurser vilkas särskilda behörighet behöver kommuniceras med antagningsgruppen/skolans kursplansgranskningskommitté.

Styrande dokument

Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer (V-2020-0650 1.2)

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Kopps

Outlook

Beskriven av

Arbetsgrupp för livslångt lärande/anslagsfinansierad vidareutbildning, augusti 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-08-12
1 Temamöte kring KTH:s strategi
2 Konkretisera strategi för att utveckla kursutbud
3 Säkerställa strategisk diskussion på institution
4 Ta fram tidplan för att förbereda utbildningsutbud
5 Dialog kring aktuella frågor
6 Skicka ut tidplan samt mall för skolors uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
7 Fördela tidplan och mall inom skolan
8 Föreslå kurser utifrån kursutbud
9 Kvalitetsgranska kursplan för eventuell revidering
10 Föreslå ny kurs
11 Planera resurser
12 Ta fram utkast till kursplan, kursgemensam information och ämnesord för ny kurs
13 Granska och prioritera kursutbud
14 Se över kursgemensam information och ämnesord för befintlig kurs
15 Dialog om särskild behörighet
16 Godkänna och skicka skolans förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
17 Sammanställa skolornas förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
18 Förankra hela utbudet
19 Prioritera och bestämma finansieringsform
20 Besluta om utbildningsutbud
21 Expediera beslut