Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

15 Dialog om särskild behörighet

Ingår i process

Ta fram utbildningsutbud för anslagsfinansierad vidareutbildning

Starthändelse

UA skickar preliminär prioriterad kurslista till antagningsgruppen

Resulterar i

Antagningsgruppen och skola har haft en gemensam dialog kring formulering av särskild behörighet på kurserna

Aktörer

Utbildningsadministrativt ansvarig (UA), EDO/antagningsgruppen

Beskrivning

  1. UA skickar kurslista till antagningsgruppen
  2. Antagningsgruppen bokar träff med skola för att gemensamt granska och kommentera legalitet och mätbarhet för kursernas behörighetskrav. Målet är att formulera behörighetskrav som går att bedöma och ger behöriga sökande för avsedd målgrupp. Skola beslutar vilka som bör delta på mötet utöver UA, utifrån skolans organisation.

Styrande dokument

Högskoleförordningen

KTH:s antagningsordning

Beskriven av

Arbetsgrupp för livslångt lärande/anslagsfinansierad vidareutbildning, augusti 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-30
1 Temamöte kring KTH:s strategi
2 Konkretisera strategi för att utveckla kursutbud
3 Säkerställa strategisk diskussion på institution
4 Ta fram tidplan för att förbereda utbildningsutbud
5 Dialog kring aktuella frågor
6 Skicka ut tidplan samt mall för skolors uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
7 Fördela tidplan och mall inom skolan
8 Föreslå kurser utifrån kursutbud
9 Kvalitetsgranska kursplan för eventuell revidering
10 Föreslå ny kurs
11 Planera resurser
12 Ta fram utkast till kursplan, kursgemensam information och ämnesord för ny kurs
13 Granska och prioritera kursutbud
14 Se över kursgemensam information och ämnesord för befintlig kurs
15 Dialog om särskild behörighet
16 Godkänna och skicka skolans förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
17 Sammanställa skolornas förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
18 Förankra hela utbudet
19 Prioritera och bestämma finansieringsform
20 Besluta om utbildningsutbud
21 Expediera beslut