Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

5 Dialog kring aktuella frågor

Ingår i process

Ta fram utbildningsutbud för anslagsfinansierad vidareutbildning

Starthändelse

Tidplan för att förbereda utbildningsutbud inom anslagsfinansierad vidareutbildning är framtagen

Resulterar i

Kontaktvägar mellan skola och relevanta VS-avdelningar utanför skolan är uppdaterade

Aktörer

Skola: utbildningsadministrativt ansvarig (UA), handläggare, studierektorer, Ansvarig livslångt lärande (LLA), Grundutbildningsansvarig (GA), ekonomiansvarig/administrativ chef (exempel)

VS: EDO/Antagningen och VoS, MO, COM, FO

Beskrivning

VS-avdelningar utanförs kolan besöker skola för ett gemensamt administrativt möte för dialog kring olika frågetecken som rör LLL. Det kan variera mellan skolor men exempelvis handla om:

  • Tidplan kommande period
  • Skolans planerade kursutbud
  • Behörighet, planeringstal, antagningstal
  • Ekonomi och ersättningsfrågor
  • Kommunikation

Handläggare på MO är sammankallande.

Styrande dokument

Skolans strategiska handlingsplan för ämnesområden

KTH:s verksamhetsplan  och resursfördelning

Regleringsbrev/budgetproposition

Beskriven av

Arbetsgrupp för livslångt lärande/anslagsfinansierad vidareutbildning, augusti 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-30
1 Temamöte kring KTH:s strategi
2 Konkretisera strategi för att utveckla kursutbud
3 Säkerställa strategisk diskussion på institution
4 Ta fram tidplan för att förbereda utbildningsutbud
5 Dialog kring aktuella frågor
6 Skicka ut tidplan samt mall för skolors uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
7 Fördela tidplan och mall inom skolan
8 Föreslå kurser utifrån kursutbud
9 Kvalitetsgranska kursplan för eventuell revidering
10 Föreslå ny kurs
11 Planera resurser
12 Ta fram utkast till kursplan, kursgemensam information och ämnesord för ny kurs
13 Granska och prioritera kursutbud
14 Se över kursgemensam information och ämnesord för befintlig kurs
15 Dialog om särskild behörighet
16 Godkänna och skicka skolans förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
17 Sammanställa skolornas förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
18 Förankra hela utbudet
19 Prioritera och bestämma finansieringsform
20 Besluta om utbildningsutbud
21 Expediera beslut