Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

16 Godkänna och skicka skolans förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning

Ingår i process

Ta fram utbildningsutbud för anslagsfinansierad vidareutbildning

Starthändelse

Förslag till beslut för skolans uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning är färdigt på skolan

Resulterar i

Förslag till beslut för skolans uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning kommer in till ledningskansliet

Aktörer

Grundutbildningsansvarig (GA), Ansvarig livslångt lärande (LLA)

Beskrivning

Förslag till beslut för skolans uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning är framtaget med utgångspunkt i lista framtagen och bearbetad i aktiviteterna 13 och 15.

LLA föredrar och GA prioriterar önskemål om kurser.

GA skickar in förslag till beslut för skolan till ledningskansliet. Förslaget innehåller:

  • Ifylld mall för skolans uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning kommande termin
  • Ifylld mall för skolans antagningstal för redan beslutade kurser, närmast följande termin
  • Eventuell justering av redan beslutade planeringstal, närmast följande termin

Exempel:

  • Omkring 1 maj 2023: förslag till beslut för skolans uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning vårterminen 2024.
  • Förslag till beslut om antagningstal, samt eventuell justering av planeringstal, för höstterminen 2023.
  • Omkring 15 november 2023: förslag till beslut för skolans uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning sommar- och hösttermin 2024.
  • Förslag till beslut om antagningstal, samt eventuell justering av planeringstal, för vårterminen 2024.

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

KTH OneDrive

Beskriven av

Arbetsgrupp för livslångt lärande/anslagsfinansierad vidareutbildning, augusti 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-08-12
1 Temamöte kring KTH:s strategi
2 Konkretisera strategi för att utveckla kursutbud
3 Säkerställa strategisk diskussion på institution
4 Ta fram tidplan för att förbereda utbildningsutbud
5 Dialog kring aktuella frågor
6 Skicka ut tidplan samt mall för skolors uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
7 Fördela tidplan och mall inom skolan
8 Föreslå kurser utifrån kursutbud
9 Kvalitetsgranska kursplan för eventuell revidering
10 Föreslå ny kurs
11 Planera resurser
12 Ta fram utkast till kursplan, kursgemensam information och ämnesord för ny kurs
13 Granska och prioritera kursutbud
14 Se över kursgemensam information och ämnesord för befintlig kurs
15 Dialog om särskild behörighet
16 Godkänna och skicka skolans förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
17 Sammanställa skolornas förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
18 Förankra hela utbudet
19 Prioritera och bestämma finansieringsform
20 Besluta om utbildningsutbud
21 Expediera beslut