Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

17 Sammanställa skolornas förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning

Ingår i process

Ta fram utbildningsutbud för anslagsfinansierad vidareutbildning

Starthändelse

Alla skolors förslag till beslut är inkomna till ledningskansliet

Resulterar i

Sammanställning av samtliga skolornas förslag till beslut, att föredra för vicerektor för utbildning och i grundutbildningsutskottet

Aktörer

Ledningskansliet (MO)

Beskrivning

  • Översiktlig bedömning för att kontrollera att all data för de föreslagna kurserna finns med från respektive skola. Återkoppling kring sådant som saknas.
  • Sammanställ alla skolors ifyllda mallar till ett gemensamt underlag.
  • Sammanställ totalt antal kurser, varav antal ej inrättade kurser.
  • Sammanställ totalt antal HST för KTH. Vid beslut för sommar- och hösttermin, inkluderas redan beslutade HST för vårterminen. Den totala summan av HST ska rymmas inom styrelsens beslutade ram för antal HST vid KTH aktuellt år, samt inom rektors beslutade uppdrag för respektive skola.

Styrande dokument

Planeringsförutsättningar (styrelsens ram för antalet HST inom anslagsfinansierad vidareutbildning)

Verksamhetsplan  (rektors beslut om uppdrag för respektive skola med antal HST inom anslagsfinansierad vidareutbildning)

Eventuella övriga beslut i KTH:s verksamhetsplan kopplat till satsningar på livslångt lärande

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Excel

Beskriven av

Arbetsgrupp för livslångt lärande/anslagsfinansierad vidareutbildning, augusti 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-30
1 Temamöte kring KTH:s strategi
2 Konkretisera strategi för att utveckla kursutbud
3 Säkerställa strategisk diskussion på institution
4 Ta fram tidplan för att förbereda utbildningsutbud
5 Dialog kring aktuella frågor
6 Skicka ut tidplan samt mall för skolors uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
7 Fördela tidplan och mall inom skolan
8 Föreslå kurser utifrån kursutbud
9 Kvalitetsgranska kursplan för eventuell revidering
10 Föreslå ny kurs
11 Planera resurser
12 Ta fram utkast till kursplan, kursgemensam information och ämnesord för ny kurs
13 Granska och prioritera kursutbud
14 Se över kursgemensam information och ämnesord för befintlig kurs
15 Dialog om särskild behörighet
16 Godkänna och skicka skolans förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
17 Sammanställa skolornas förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
18 Förankra hela utbudet
19 Prioritera och bestämma finansieringsform
20 Besluta om utbildningsutbud
21 Expediera beslut