Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

6 Skicka ut tidplan samt mall för skolors uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning

Ingår i process

Ta fram utbildningsutbud för anslagsfinansierad vidareutbildning

Starthändelse

Dialog mellan skolor och relevanta VS-avdelningar utanför skolan har genomförts och eventuella kommentarer om förändring av mallen har mottagits

Resulterar i

MO har skickat ut tidplan för kommande period samt mall för skolors uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning till skolornas GA, LLA och UA, samt skolchefer och administrativa chefer.

Aktörer

MO

Beskrivning

GA, LLA och UA, samt skolchef och adminchef är mottagare av mailet.

Handläggare vid MO gör eventuella förändringar av mallen för skolornas uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning, vad gäller information om underlaget och övriga aktuella omständigheter samt av den information som begärs in från skolorna. Handläggare skickar ut mallen till skolorna tillsammans med ett förklarande mail och tidplan. Handläggare sparar ned mailet i en gemensam mapp på servern för framtiden.

Styrande dokument

Tidplanen för anslagsfinansierade vidareutbildningskurser

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Excel, outlook

Beskriven av

Arbetsgrupp för livslångt lärande/anslagsfinansierad vidareutbildning, augusti 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-30
1 Temamöte kring KTH:s strategi
2 Konkretisera strategi för att utveckla kursutbud
3 Säkerställa strategisk diskussion på institution
4 Ta fram tidplan för att förbereda utbildningsutbud
5 Dialog kring aktuella frågor
6 Skicka ut tidplan samt mall för skolors uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
7 Fördela tidplan och mall inom skolan
8 Föreslå kurser utifrån kursutbud
9 Kvalitetsgranska kursplan för eventuell revidering
10 Föreslå ny kurs
11 Planera resurser
12 Ta fram utkast till kursplan, kursgemensam information och ämnesord för ny kurs
13 Granska och prioritera kursutbud
14 Se över kursgemensam information och ämnesord för befintlig kurs
15 Dialog om särskild behörighet
16 Godkänna och skicka skolans förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
17 Sammanställa skolornas förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
18 Förankra hela utbudet
19 Prioritera och bestämma finansieringsform
20 Besluta om utbildningsutbud
21 Expediera beslut