Till innehåll på sidan

Ta fram utbildningsutbud för anslagsfinansierad vidareutbildning

KTH strävar efter att livslångt lärande ska växa och utgöra omkring 20 procent av utbildningsutbudet. Anslagsfinansierad vidareutbildning är en del av livslångt lärande

Vicerektor för utbildning beslutar två gånger per år om utbud av anslagsfinansierade vidareutbildningskurser kommande termin. Skolor ansvarar för att ta fram ett utbildningsutbud för kommande termin utifrån befintligt kursutbud alternativt föreslå nya kurser.

Processmodell

Ta fram utbildningsutbud för anslagsfinansierad vidareutbildning (pdf 495 kB)

Följ aktivitetsrutorna i bilden. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktivitetsbeskrivningen som återfinns nedan.

Aktiviteter

Klicka på varje aktivitet för en detaljerad beskrivning

Starthändelse

Dags att planera för hantering av utbildningsutbud

Aktivitet 1–3 sker parallellt med aktivitet 4–5

Resultat

KTH har ett kursutbud inom vidareutbildning som svarar mot arbetsmarknadens, individers samt alumners efterfrågan och behov som nu kan marknadsföras

Tidplan

Aktiviteter och datum för KTHs utbud av fristående kurser

Mallar

Mall för skolors uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning

Styrdokument

Högskoleförordningen

KTH:s Antagningsordning

Verksamhetsplan för KTH

Planeringsförutsättningar vid KTH

Processledning

Processägare

Fredrik Oldsjö
Fredrik Oldsjö
avd.chef/bitr.univ.dir 087907012

Processledare

Kontakt

För frågor om processen kontakta processledaren

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-10-27